2020 > Monotypes

The Ornithologist's Son II
The Ornithologist's Son II
mixed media
11" x 14"